Bảng giá hosting

SINH VIÊN

 
Dung lượng 750MB
Băng thông 20GB
Tài khoản FTP 1
My SQL 1
Park/Addon Domain 0
600.000đ/năm
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

CÁ NHÂN

 
Dung lượng 1GB
Băng thông 30GB
Tài khoản FTP 1
My SQL 1
Park/Addon Domain 0
900.000đ/năm
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

BÁN CHUYÊN

 
Dung lượng 2GB
Băng thông 50GB
Tài khoản FTP 1
My SQL 2
Park/Addon Domain 1
1.440.000đ/năm
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

CHUYÊN NGHIỆP

 
Dung lượng 4GB
Băng thông 120GB
Tài khoản FTP 2
My SQL 3
Park/Addon Domain 2
1.920.000đ/năm
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

DOANH NGHIỆP

 
Dung lượng 8GB
Băng thông 250GB
Tài khoản FTP 3
My SQL 5
Park/Addon Domain 4
3.840.000đ/năm
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Dung lượng 10GB
Băng thông 500GB
Tài khoản FTP 4
My SQL 7
Park/Addon Domain 4
7.200.000đ/năm
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

Bảng giá hosting Pro

HOST PRO #1

 
Dung lượng 2GB
Băng thông 50GB
Tài khoản FTP 1
My SQL 2
Park/Addon Domain 1
2.160.000đ/năm
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

HOST PRO #2

 
Dung lượng 4GB
Băng thông 120GB
Tài khoản FTP 2
My SQL 3
Park/Addon Domain 2
2.880.000đ/năm
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

HOST PRO #3

 
Dung lượng 8GB
Băng thông 250GB
Tài khoản FTP 3
My SQL 5
Park/Addon Domain 4
5.760.000đ/năm
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

HOST PRO #4

 
Dung lượng 10GB
Băng thông 500GB
Tài khoản FTP 4
My SQL 7
Park/Addon Domain 4
10.800.000đ/năm
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

HOST PRO #5

 
Dung lượng 8GB
Băng thông Unlimited
Tài khoản FTP 3
My SQL 5
Park/Addon Domain 3
7.488.000đ/năm
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

HOST PRO #6

 
Dung lượng 10GB
Băng thông Unlimited
Tài khoản FTP 4
My SQL 7
Park/Addon Domain 4
11.880.000đ/năm
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

HOST RESELLER #1

 
Dung lượng 50GB
Băng thông 1000GB
Tài khoản FTP 10
My SQL 10
Park/Addon Domain 10
21.600.000đ/năm
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

HOST RESELLER #2

 
Dung lượng 100GB
Băng thông 2000GB
Tài khoản FTP 20
My SQL 20
Park/Addon Domain 20
31.200.000đ/năm
Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

Bảng giá dịch vụ bổ sung

10G Bandwidth Extra
2.160.000 VNĐ/12 tháng
20G Bandwidth Extra
2.640.000 VNĐ/12 tháng
50G Bandwidth Extra
3.360.000 VNĐ/12 tháng
100G Bandwidth Extra
4.560.000 VNĐ/12 tháng
 
01G Dung lượng
500.000 VNĐ/12 tháng
05G Dung lượng
2.500.000 VNĐ/12 tháng
10G Dung lượng
5.000.000 VNĐ/12 tháng
20G Dung lượng
9.600.000 VNĐ/12 tháng

Liên hệ nhân viên Tư Vấn hoặc gọi số Hotline: 0912817117, 0915101017 để được hỗ trợ dịch vụ nhanh nhất!