Bảng giá tên miền

1. BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM

TÊN MIỀN VIỆT NAM
PHÍ KHỞI TẠO PHÍ DUY TRÌ / NĂM
.vn
.com.vn
.net.vn | .biz.vn
.name.vn
.edu.vn
.org.vn | .gov.vn | .pro.vn | .info.vn | .int.vn | .health.vn | .ac.vn

2. BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ

TÊN MIỀN QUỐC TẾ
PHÍ ĐĂNG KÝ PHÍ DUY TRÌ / NĂM
.com | .net
.org
.info
.co
.top
.xyz
.xxx
.site
.website
.link
.online
.com.co
.work
.us
.club
.biz
.asia
.pro
.group
.company   |   .business
.me
.tv
.vip
.camera
.tw

Liên hệ với Phương Nam Vina hoặc gọi số Hotline: 0912817117, 0915101017 để được hỗ trợ dịch vụ nhanh nhất!